Planowane i wykonywane prace:

- rejestrowanie publikacji – na bieżąco,

- uzupełnianie indeksu autorskiego o dodatkowe informacje - na bieżąco

- indeksowanie cytowań z bazy Web of Science w module cytowań – rozpoczęcie prac maj 2017 – proces bieżący,

- sprawdzanie i uzupełnianie rekordów sprzed 2013* r.  – rozpoczęcie prac marzec/kwiecień 2017 r. – do ukończenia zadania. Weryfikacji będą podlegać opisy publikacji z lat 2009-2012. Pozostałe opisy nie zostaną zweryfikowane, czyli zostaną w wersji przejętej z poprzedniego systemu bibliograficznego.  Jeśli autor zgłosi uwagę o poprawienie rekordu, taki rekord zostanie ponownie autoryzowany.

*rok wydania publikacji.

Termin rozpoczęcia lub zakończenia  poszczególnych zadań może ulec zmianie.

 

Zakończone prace:

- sprawdzanie i uzupełnianie 6300 rekordów z lat 2013-2016

- uruchomienie modułu zgłoszeniowego

- próbny transport rekordów do PBN

- uruchomienie dodatkowych funkcjonalności systemu (analiza, rankingi)

- sprawdzanie, modyfikowanie i uzupełnienie rekordów z lat 2009-2012