glowna3.jpg
STRONA GŁÓWNA
Ile książek można wypożyczyć i na jaki okres czasu? PDF Drukuj E-mail
 
Limit wypożyczeń na koncie czytelniczym w Bibliotece Głównej wynosi:
  • 10 woluminów - dla studentów UE, ŚMSH, słuchacza Kolegium Zarządzania, doktoranta UE,
  • 5 woluminów dla studenta spoza UE, uprawnionego do posiadania karty bibliotecznej (obowiązuje od semestru letniego roku akademickiego 2009/2010),
  • 30 woluminów - dla pracowników oraz doktorantów UE prowadzących zajęcia dydaktyczne, poświadczone pisemnie przez kierownika Katedry i pracownika Studium Doktoranckiego,
  • 5 woluminów dla doktorantów i pracowników naukowych innych uprawnionych Uczelni. 

 Czas wypożyczenia książek ze zbiorów Biblioteki Głównej zależy od rodzaju księgozbioru i wynosi:

  • 8 tygodni - dla księgozbioru głównego, oznaczonego przy sygnaturze literą "G" , z wyjątkiem książek przeznaczonych do udostępniania w czytelniach,
  • 10 tygodni - dla księgozbioru podręcznikowego, oznaczonego przy sygnaturze literą "W" (obowiązuje od semestru letniego roku akademickiego 2009/2010) 


CINiBA

MOK

Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych

EBIB - elektroniczna biblioteka

alebank.pl Bankowość Finanse Samorząd Dla studentów i wykładowców

alebank.pl Bankowość Finanse Samorząd Dla studentów i wykładowców