Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteki Wydziałowe
Biblioteki Wydziałowe

Zbiór pełnotesktowych czasopism elektronicznych. Obejmuje on ponad 1200 tytułów wydawnictwa Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers, które zostały przejęte przez Springera. Zasoby elektroniczne Springer udostępniane są od 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Czasopisma są dostępne równolegle na serwerze ScienceServer w ICM  oraz na serwerze SpringerLink należącym do Wydawcy. Licencja obejmuje wszystkie 1955 bieżących czasopism Springer, w tym 1128 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku, które były objęte wcześniejszą licencją konsorcyjną, oraz  dodatkowe 734 i 93 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez Springera od innych wydawców odpowiednio w roku 2010 i 2011.

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg