Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteki Wydziałowe
Biblioteki Wydziałowe

Web of Science to pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych, tworzonych przez Thomson Reuters Corporation, obejmujących wiele dziedzin nauki. Służą one zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

Dostęp do bazy zapewniony jest dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


W skład pakietu Web of Science wchodzą:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 7100 światowych czasopism z różnych dziedzin, w tym medycyny, biologii, chemii, informatyki, fizyki, matematyki, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji,
  • Social Science Citation Index (SSCI) - to opisy i abstrakty prac z ponad 5300 czasopism z wielu dziedzin nauki (m.in. ekonomii, historii, filozofii, prawa, politologii, socjologii), jak również informacje o cytowaniach,
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - zawiera opisy i abstrakty publikacji (wraz z informacjami o cytowaniach) z ponad 1200 czasopism z takich dziedzin, jak: architektura, lingwistyka, literatura, religioznawstwo, sztuka,
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk ścisłych (medycyna, biologia, biochemia, chemia, fizyka, informatyka),
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk społecznych (ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka, socjologia).

 

Zobacz materiały szkoleniowe

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg